Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach - czy to coś dla Ciebie?

Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach - czy to coś dla Ciebie?

Autor: Babysits
4 min czytania

Czy w najbliższej przyszłości zamierzasz zająć się dzieckiem o specjalnych potrzebach? Rozważasz pracę dla rodziny szukającej opiekunki do dziecka o specjalnych potrzebach? Sprawdź, czy wiesz, czego się spodziewać!

Kim jest opiekun lub opiekunka do dzieci o specjalnych potrzebach?

Opiekunka do dzieci o specjalnych potrzebach zapewnia opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi specjalnej uwagi. Opiekunowie zajmujący się dziećmi o specjalnych potrzebach są wyjątkowi. Mają wielkie serca, a także dodatkowe doświadczenie i kwalifikacje, zdobyte na przykład w trakcie studiów, praktyki lub w innej pracy. Najczęściej osoby te posiadają certyfikat pierwszej pomocy i przeszły proces weryfikacji, aby zapewnić bezpieczeństwo często bezbronnym dzieciom, z którymi pracują.

Czy są szczególne wymagania, które należy spełnić, aby pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach?

To zależy od tego, gdzie mieszkasz, ale zazwyczaj tak. W większości przypadków możesz pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach tylko, jeśli posiadasz zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy. W niektórych przypadkach wymagane jest też przejście procesu sprawdzenia przeszłości. Poza tym ważne jest doświadczenie z dziećmi o specjalnych potrzebach, wynikające z przebytej pracy albo odbycia odpowiedniego kursu.

Czy masz ważny certyfikat pierwszej pomocy lub zaświadczenie o niekaralności? Wspomnij o tym na swoim profilu, tak aby rodzice łatwo mogli to zauważyć!

special needs babysitter

Kim są “dzieci o specjalnych potrzebach” na Babysits?

W Babysits używamy pojęcia “dzieci o specjalnych potrzebach”, kiedy mówimy o dzieciach wymagających szczególnej opieki na co dzień. Mogą to być dzieci, które mają np. jakiś rodzaj niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej albo problemy behawioralne. Na Babysits pogrupowaliśmy specjalne potrzeby według następujących kategorii:

 • Zaburzenia lękowe
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)
 • Astma
 • Opozycyjne zaburzenie wyzywające i zaburzenia zachowania (ODD/CD)
 • Brak słuchu i niedosłuch
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Cukrzyca
 • Zaburzenia funkcji językowych
 • Padaczka
 • Alergie pokarmowe
 • Hemofilia
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD)
 • Niepełnosprawność ruchowa
 • Zaburzenia snu
 • Tiki
 • Wady wzroku

Child with disabilities

O co zapytać przy pierwszym spotkaniu

Zanim zgodzisz się zaopiekować się czyimś dzieckiem warto najpierw zorganizować spotkanie wprowadzające z rodziną. Podczas takiego spotkania lub rozmowy możecie lepiej się poznać, przekonać się, czy jesteś odpowiednią osobą do zajęcia się dzieckiem i przedyskutować, jakiej dokładnie specjalnej opieki potrzebuje dziecko. Pamiętaj, że dziecko o specjalnych potrzebach często wymaga więcej uwagi. Dlatego wstępne spotkanie jest takie ważne. Daje lepsze wyobrażenie o tym, czego możesz się spodziewać i pomaga rodzicom zdecydować, czy jesteś odpowiednia do roli opiekunki dziecka ze specjalnymi potrzebami. Oto kilka pytań, które powinnaś zadać rodzinie:

O dziecku

 • Czy możecie opowiedzieć mi więcej o swoim dziecku?
 • Jakie specjalne potrzeby ma wasze dziecko?
 • Jakiego rodzaju specjalnej opieki wymaga dziecko?
 • Jakie czynności dziecko potrafi wykonywać samodzielnie, a w czym potrzebuje pomocy?
 • Czy dziecko ma jakieś alergie albo czy należy mu podawać lekarstwa?
 • Jak wygląda rozkład dnia dziecka i czy należy się go ściśle trzymać?
 • Co dziecko lubi robić?
 • Czy jest coś, czego nie należy robić z dzieckiem?
 • Z czym dziecko czuje się komfortowo, a z czym nie?

Oczekiwania opiekunki

 • Czego oczekujecie od opiekunki?
 • Jakie zadania musi wykonywać wasza opiekunka?
 • Czy wasze dziecko miało wcześniej opiekunkę? Czy wystąpiły jakieś problemy?
 • Czy są jakieś sygnały, na które powinnam zwracać szczególną uwagę?
 • Czego oczekujecie od opiekunki w razie nagłych wypadków?

Oczywiście jest więcej ogólnych pytań, które powinnaś zadać podczas pierwszej rozmowy lub spotkania wprowadzającego! Znajdziesz je w naszym artykule babysitter interview questions.

special needs child

Jesteś gotowa do zajęcia się dzieckiem o specjalnych potrzebach? Wystarczy, że uzupełnisz swój profil i powiadomisz rodziców w swojej okolicy, że masz to, co trzeba, żeby opiekować się dziećmi o specjalnych potrzebach!