Standardy społeczności

Standardy społeczności

Wytyczne dla naszej społeczności

Babysits to internetowa platforma opieki nad dziećmi, co oznacza, że nasi rodzice i opiekunki będą się ze sobą kontaktować. W związku z tym stworzyliśmy wytyczne, których rodzice i opiekunki powinni przestrzegać. Te wytyczne zostały stworzone w celu utrzymania zaufania i wiarygodności społeczności Babysits, aby rodzice i opiekunki mieli lepsze doświadczenie podczas korzystania z naszej platformy.

Opiekunki do dzieci powinny pamiętać, że każda rodzina jest inna. Nie wszystkie dzieci, którymi się opiekujesz będą w tym samym wieku. Każda rodzina ma swoje zasady i sposoby robienia rzeczy. Dlatego ważne jest, aby szanować te różnice i spróbować dostosować opiekę nad dziećmi do każdej rodziny, aby zapewnić najlepszą możliwą usługę. Przede wszystkim, prosimy opiekunki o jak najlepszą opiekę nad dziećmi, którymi się opiekują.

Rodzice muszą pamiętać, że każda opiekunka do dziecka jest inna i ma inne oczekiwania. Mogą spodziewać się innych godzin pracy, zadań i wynagrodzenia. Dlatego ważne jest, abyście poznali i jasno przedstawili swoje oczekiwania opiekunce, zanim zacznie ona opiekować się waszymi dziećmi. Prosimy rodziców, aby zawsze traktowali opiekunki profesjonalnie i z szacunkiem.

Dla własnego bezpieczeństwa i ochrony płać i komunikuj się tylko za pośrednictwem Babysits. Nigdy nie udostępniaj danych osobowych takich jak dokumenty tożsamości i dane bankowe nikomu, kogo nigdy nie spotkałeś. Dowiedz się więcej

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Rodzice i opiekunki są odpowiedzialni za kontrolę, rozmowę kwalifikacyjną i dokonanie ostatecznego wyboru. Ten dokument zawiera wytyczne dotyczące zachowania. Babysits nie ponosi odpowiedzialności za członków platformy ani ich działania. Aby przeczytać więcej na temat zaufania i bezpieczeństwa w Babysits, odwiedź naszą stronę Zaufanie i bezpieczeństwo.

Zaufanie i bezpieczeństwo

Babysits zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu członkom, którzy naruszają standardy lub warunki naszej społeczności.

Część 1: Wytyczne dla opiekunki do dziecka

Ogólne wytyczne

 • Opiekunka do dziecka ma uczciwie i dokładnie przedstawić siebie, swoje certyfikaty i kwalifikacje. Kiedy opiekunka zgadza się na opiekę nad dziećmi ponosi pełną odpowiedzialność za dzieci, którymi się opiekuje.
 • Opiekunka do dziecka nie może komunikować się w sposób dyskryminujący ze względu na wygląd, rasę, pochodzenie etniczne, religię, płeć, orientację seksualną, kulturę lub w jakikolwiek inny sposób, który może być interpretowany jako przemoc, szkodliwe lub nieodpowiednie zachowanie. Ta lista nie jest jednak wyczerpująca.
 • Kiedy opiekunka zgadza się na opiekę nad dzieckiem, jest ona w pełni odpowiedzialna za dzieci będące pod jej opieką.
 • Opiekunka do dziecka ma postępować zgodnie z instrukcjami rodziców dotyczących pracy opieki nad dzieckiem (np. zasady domu, czas na zabawę, pora snu).
 • Opiekunka do dziecka ma skontaktować się z rodzicami kiedy jest niepewna jak poradzić sobie z pewną sytuacją dotyczącą dzieci, którymi się opiekuje (np. podawanie leków, kładzenie dziecka do łóżka, itp.).
 • W przypadku gdy opiekunka musi (nieoczekiwanie) anulować nadchodzące spotkanie opieki nad dziećmi, opiekunka powinna powiadomić rodziców przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem pracy opiekuńczej.
 • Opiekunka do dzieci nigdy nie grozi ani nie szantażuje rodziców ani dzieci, którymi się opiekuje.
 • Opiekunka do dzieci nigdy nie zabiera z domu niczego, co nie jest jej własnością.

Przed opieką nad dziećmi

 • Opiekunka do dziecka omówi z rodzicami i przygotuje się na zaspokojenie konkretnych potrzeb dzieci.
 • Opiekunka do dziecka musi wcześniej zweryfikować i porozmawiać z rodzicami, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
 • Opiekunka do dziecka przyjdzie do pracy opieki nad dzieckiem o uzgodnionym czasie.
 • Opiekunka do dzieci ma poinformować rodziców z wyprzedzeniem, jeśli się spóźnia lub nie dotrzymuje harmonogramu i nie zdąży przybyć na umówiony czas rozpoczęcia opieki nad dzieckiem.
 • Opiekunka do dziecka powinna ubrać się odpowiednio do pracy opieki nad dzieckiem (np. Żadnych ubrań z przekleństwami lub nieodpowiednimi obrazkami).
 • Kiedy opiekunka do dziecka przyjdzie na umówione spotkanie opieki nad dziećmi, powinna zapytać rodziców o dodatkowe oczekiwania poza opieką nad dzieckiem (np. sprzątanie, gotowanie lub odbieranie telefonu).

Podczas opieki nad dziećmi

 • Opiekunka do dzieci bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dzieci pod jej opieką podczas trwania pracy (opieki nad dziećmi).
 • Opiekunka do dzieci nigdy pod żadnym pozorem nie będzie stosowała kar fizycznych lub werbalnych wobec dzieci znajdujących się pod jej opieką (np. chwytanie, bicie, krzyczenie, trzęsienie, przeklinanie, itp.).
 • Opiekunka do dziecka powinna jak najszybciej skontaktować się z rodzicami, kiedy pojawią się problemy z którymi sama nie może sobie poradzić.
 • Opiekunka do dziecka w razie nagłego wypadku ma wezwać pogotowie, gdy rodzice są nieosiągalni.
 • Opiekunka do dziecka ma nie otwierać drzwi nieznajomym (tzn. nikomu, na kogo rodzice nie wyrazili wyraźnej zgody).
 • Opiekunka do dziecka ma nie zapraszać innych ludzi do domu podczas pracy opieki nad dziećmi. Z wyjątkiem kiedy rodzice wyrazili na to zgodę.
 • Opiekunka do dzieci ma nie spożywać alkoholu, brać narkotyków ani angażować się w inne szkodliwe zachowania, które wpłyną na jej zdolność do właściwej opieki nad dziećmi.
 • Barnevakten skal returnere huset i samme stand som han eller hun fant det ved starten av barnevakt jobben.

Po opiece nad dziećmi

 • Opiekunka do dziecka ma być szczera wobec rodziców, jeśli chodzi o zachowanie dzieci podczas pracy.
 • Opiekunka do dziecka ma powiadomić rodziców o wszelkich uszkodzonych lub zepsutych przedmiotach podczas pracy.
 • Opiekunka do dziecka będzie oczekiwać wynagrodzenia w wcześniej uzgodnionym terminie.
 • Opiekunka ma przekazać rodzicom wszelkie skargi dotyczące pracy w rozsądnym terminie.
 • Opiekunka do dziecka ma poinformować Babysits, jeśli rodzice zachowywali się wobec niej niewłaściwie lub nieracjonalnie.
 • Opiekunka napisze opinię dla rodziny, aby pomóc innym opiekunkom do dzieci na platformie.

Część 2: Wytyczne dla rodziców

 • Rodzice muszą uczciwie i dokładnie przedstawić siebie, pracę i wymagania dotyczące pracy.
 • Rodzice nie mogą komunikować się w sposób dyskryminujący ze względu na wygląd, rasę, pochodzenie etniczne, religię, płeć, orientację seksualną, kulturę lub w jakikolwiek inny sposób, który może być interpretowany jako przemoc, szkodliwe lub nieodpowiednie zachowanie. Ta lista nie jest jednak wyczerpująca.
 • Rodzice powinni ustalić jasne instrukcje i oczekiwania i przekazać je opiekunce do dzieci (np. domowe zasady, czas zabawy, czas snu).
 • Rodzice powinni poinformować opiekunkę do dziecka, jeśli mają jakiekolwiek oczekiwania poza opieką nad dziećmi (np. sprzątanie, gotowanie, odbieranie telefonu).
 • Rodzice nigdy nie narażają opiekunki na niebezpieczeństwo, nie grożą jej ani nie krzywdzą jej fizycznie.
 • W przypadku, kiedy rodzic musi (nieoczekiwanie) anulować nadchodzące spotkanie opieki nad dziećmi, rodzic powinien powiadomić opiekunkę 24 godziny przed rozpoczęciem pracy opieki nad dziećmi.
 • Rodzice powinni dostarczyć listę danych kontaktowych (numery telefonów, dane kontaktowe w nagłych wypadkach), szczegóły dotyczące harmonogramu snu i ewentualnych leków.
 • Rodzice powiadomią opiekunkę, jeśli się spóźnią. W nagłych wypadkach rodzice starają się być dostępni lub podają alternatywny kontakt do osoby z którą opiekunka może się skontaktować.
 • Rodzice mają zapłacić opiekunce wcześniej uzgodnioną kwotę.
 • Rodzice muszą przekazać opiekunce wszelkie skargi dotyczące wykonywanej przez nią pracy w rozsądnym terminie.
 • Rodzice poinformują Babysits, jeśli opiekunka podczas pracy zachowywała się nieodpowiednio.
 • Rodzice napiszą opiekunce opinię, aby pomóc innym rodzicom na platformie.

Chcesz dołączyć?

Zapisz mnie!