Zaświadczenie o niekaralności

Chcemy dać Ci pewność, że ludzie w Babysits są godni zaufania.

Jednym ze sposobów, w jaki to robimy, jest zapewnienie użytkownikom w Polsce możliwości przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.

Jeśli na profilu opiekunki do dziecka widnieje napis „sprawdzono”, oznacza to, że osoba ta dodała dokument sprawdzony pod kątem autentyczności przez Babysits.

Czy dodanie dokumentu jest bezpieczne?

Po sprawdzeniu dokumentu Babysits usuwa go ze swoich serwerów. Twój dokument w żadnym wypadku nie zostanie udostępniony innym użytkownikom Babysits ani osobom trzecim.

Jak sprawdzany jest dokument?

Użytkownicy robią zdjęcie fizycznej kopii dokumentu za pomocą kamery komputera lub telefonu komórkowego. Pracownik Babysits stara się dokonać oceny autentyczności dokumentu. Przesyłane dokumenty muszą mieć zachowany termin ważności i nie mogą być starsze niż 2 lata.

Ukończenie tego procesu nie oznacza, że opiekunka ma nasze pełne poparcie i nie daje stuprocentowej pewności, że dokument jest prawdziwy. Nie jest też gwarancją bezpiecznych kontaktów z użytkownikiem. Zawsze kieruj się własnym rozsądkiem i stosuj się do naszych porad dotyczących bezpieczeństwa.