Pomoc - weryfikacja tożsamości

weryfikacja tożsamości

Dlaczego członkowie proszeni są o weryfikację tożsamości?

Chcemy, abyś miał pewność, że ludzie korzystający z Babysits są tymi, za których się podają. Weryfikując tożsamość naszych użytkowników, możemy stworzyć bezpieczniejsze środowisko, zapobiegać nieuczciwym działaniom i chronić przed kradzieżą tożsamości.

Ze względów zaufania i bezpieczeństwa członkowie mogą zostać poproszeni o zweryfikowanie swojej tożsamości, zanim będą mogli skontaktować się z innymi członkami.

Do weryfikacji tożsamości niezbędny jest wydany przez organ państwowy dokument tożsamości ze zdjęciem, taki jak paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy.

Jeśli nie masz wydanego przez rząd dokumentu tożsamości ze zdjęciem, nie będziesz w stanie dokończyć weryfikacji tożsamości. Spróbuj ponownie, gdy uzyskasz oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Co to znaczy, że ktoś zweryfikował swój dowód tożsamości?

Użytkownicy rejestrują obrazy fizycznych dokumentów tożsamości za pomocą aparatu w komputerze stacjonarnym lub telefonie komórkowym i wysyłają je do Babysits. Machine Learning próbuje ustalić, czy prezentowany dokument jest autentyczny.

Następnie użytkownicy muszą zrobić sobie selfie. Służy to do sprawdzenia, czy twarz na dokumencie tożsamości i na selfie pasują do siebie. Na koniec sprawdzamy, czy selfie pasuje do zdjęcia profilowego użytkownika.

Pomaga nam to zapewnić bezpieczeństwo Babysits, zwalczać oszustwa i nie tylko. Możemy przechowywać dane dotyczące dokumentu tożsamości i wizerunków twarzy. Nie przechowujemy na stałe zdjęć samego dokumentu tożsamości.

Ukończenie tego procesu nie oznacza poparcia żadnego rodzica ani opiekunki, nie gwarantuje czyjejś tożsamości ani pewności, że interakcja z tą osobą będzie bezpieczna. Zawsze kieruj się własnym osądem i postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Czy dodanie dokumentu tożsamości rządowej jest bezpieczne?

Zdjęcia Twojego dokumentu tożsamości nie będą przechowywane przez Babysits po zakończeniu weryfikacji, a proces weryfikacji może potrwać do 1 tygodnia.

Możemy gromadzić wizerunek Twojej twarzy, numer identyfikacyjny, datę urodzenia, imię, nazwisko, drugie imię, typ dokumentu, kraj wydający dokument, narodowość i adres, a także wyrafinowane sygnały oszustwa oraz informacje o urządzeniach łączących się z naszymi usługi. Aby płacić opiekunkom, możemy udostępniać identyfikatory opiekunek naszemu dostawcy usług płatniczych Stripe ze względu na wymogi regulacyjne i finansowe partnerów. Bez względu na powód, Twój identyfikator nigdy nie zostanie udostępniony nikomu, kto korzysta z Babysits, ani żadnym innym osobom trzecim.

Poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości i wypłat. Wdrożyliśmy rygorystyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane, w tym szyfrowanie i kontrolę dostępu. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych żadnym nieuprawnionym osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo.