Co to znaczy, że ktoś dostarczył dokument tożsamości?

Chcemy, abyś był pewien, że ludzie w Babysits są tymi, za których się podają.

Jednym ze sposobów jest dostarczenie przez użytkownika dokumentu tożsamości. Może to być prawo jazdy, paszport, dowód osobisty itp.

Jeśli na profilu rodzica lub opiekunki widnieje napis „Dostarczono dokument tożsamości”, oznacza to, że osoba ta pomyślnie dodała dokument tożsamości. Pomaga nam to, między innymi, zapewnić bezpieczeństwo Babysits i walczyć z oszustwami.

Czy dodanie dokumentu tożsamości jest bezpieczne?

Weryfikacja tożsamości jest przeprowadzana w bezpieczny sposób przez naszego partnera Stripe. Twój dowód osobisty w żadnym wypadku nie zostanie udostępniony innym użytkownikom Babysits ani osobom trzecim.

Jak sprawdzany jest dokument tożsamości?

Użytkownicy przechwytują obrazy dokumentów tożsamości za pomocą aparatu stacjonarnego lub telefonu komórkowego i wysyłają je do Babysits. Program próbuje ustalić, czy przesłany dokument jest autentyczny.

Następnie użytkownicy muszą zrobić selfie. Służy to do weryfikacji, czy twarze na dokumencie tożsamości i selfie pasują do siebie.

Ukończenie tego procesu nie oznacza, że opiekunka lub rodzic ma nasze pełne poparcie, nie gwarantuje niczyjej tożsamości i nie daje pewności, że interakcja z tą osobą będzie bezpieczna. Zawsze kieruj się własnym rozsądkiem i stosuj się do naszych porad dotyczących bezpieczeństwa.